Kursplan för höstterminen 2003
DATORKOMMUNIKATION FÖR EETS052
Computer Communication

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Universitetslektor Christian Nyberg, Inst f telekommunikationssystem. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar såväl beskrivande uppgifter som problemlösningar. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Integreringen av dator- och kommunikationsteknologier utvecklas snabbt, pådriven av den tekniska utvecklingen inom elektronikområdet och den ständigt ökande efterfrågan på avancerade tjänster. Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för systemprinciper och implementering av datorkommunikation, datanät och distribuerade system.

Innehåll

Litteratur
Forouzan B: Data Communications and Networking, McGraw-Hill 2001.
Artiklar från nationella och internationella tidskrifter.