Kursplan för höstterminen 2003
ANALOGTEKNIKETI601
Analog Electronic Circuits

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE2. Valfri för: IDA3. Kursansvarig: Anders Wikström, anders.wikstrom@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: ETE602 Krets- och mätteknik del 1. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Mark N Horenstein: Microelectronic Circuits and Devices, Prentice Hall 2nd Edition, ISBN 0137013353.