Kursplan för höstterminen 2003
RADIOELEKTRONIKETI321
Radio Electronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IE3. Kursansvarig: Göran Jönsson, Goran.Jonsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ETI601 Analogteknik. Rekommenderade förkunskaper: ETS630 Telekommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på hela kursen samt godkända laborationer. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/eti321.

Mål
Kursen ger:

Innehåll

Litteratur
Young, Paul H: Electronic Communication Techniques, Charles E Merrill Publishing Co, Forth Edition 1999, ISBN 0-13-779984-5.
Jönsson, Göran: Studiematerial och laborationer i Radioelektronik, Elektrovetenskap, LTH.