Kursplan för höstterminen 2003
ELEKTRONIKKONSTRUKTIONETI300
Electronic Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE3. Kursansvarig: Bernt Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: ETI601 Analogteknik och EDI601 Digitalteknik. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs och projektarbete. Övrigt: Två obligatoriska studiebesök ingår.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Kompendium.
Kompletterande stenciler.