Kursplan för höstterminen 2003
ELEKTROMAGNETISM MED EMCETE610
Electromagnetics and EMC

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE3. Valfri för: IDA3. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: FMA601 Matematik samt ETE602 Krets- och Mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg erfordras godkända laborationer.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Z Popovic, B D Popovic: Introductory Electromagnetics, Prentice Hall, ISBN 0-201-32678-7.