Kursplan för höstterminen 2003
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE603
Circuits and Measurements

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Rolf Björkman, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delkurserna (dock högst 5,0). För slutbetyg erfordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna del 1, som ges under höstterminen i åk 1 och del 2, som ges under höstterminen i åk 2. Del 2 ges första gången hösten 2004.

Mål
Kursen ger

Innehåll
Se delkurserna.

Litteratur
Dorf, Richard C & Sloboda, James A: Introduction to Electrical Circuits, 5th Edition, John Wiley & Sons 2000, ISBN 0-471386898.
Carlson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber 1997, ISBN 91-47-01098-3.


Krets- och mätteknik / Krets- och Mätteknik, del 10103

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1, IE1.

Innehåll


Krets- och mätteknik / Krets- och Mätteknik, del 20203

Antal poäng: 5. Betygskala: UG.

Innehåll