Kursplan för höstterminen 2003
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE602
Circuits and Measurements

Antal poäng: 9. Betygskala: TH. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: FMA601 Matematik: Linjär algebra. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delkurserna (dock högst 5). För slutbetyg erfordras godkända laborationer. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna del 1 och del 2. Del 1 ges för sista gången vt 2003. Del 2 ges för sista gången ht 2003.

Mål
Kursen ger

Innehåll
Se delkurserna.

Litteratur
Dorf, Richard C & Sloboda, James A: Introduction to Electrical Circuits, 5th Edition, John Wiley & Sons 2000, ISBN 0-471386898.
Carlson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber 1997, ISBN 91-47-01098-3.


Krets- och mätteknik / Krets- och mätteknik, del 10102

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Kursansvarig: Rolf Björkman.

Innehåll


Krets- och mätteknik / Krets- och mätteknik, del 20202

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IE2. Kursansvarig: Rolf Björkman.

Innehåll