Kursplan för höstterminen 2003
ELENERGITEKNIKESS060
Electrical Engineering

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, Mats.Alakula@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: ETI196 Elektronik. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter + antingen skriftliga deltentamina eller sluttentamen. Hemsida: http://www.iea.lth.se. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser ("Elektrospåret"). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Kursen har tidigare ingått som delkurs i ETI240. Den som påbörjat ETI240 kan inte läsa kursen. Ges som självständig kurs första gången HT 2004.

Mål
Relation till andra kurser inom elektrospåret
Kursen har tydliga kopplingar till Elektromagnetisk fältteori vad gäller elektriska maskiners funktionsprincip, till Elektrisk mätteknik vad gäller mätning av både elektriska och icke elektriska storheter samt till Analog elektronik vad gäller system för styrning och elektrisk effektomvandling.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska du:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska du:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska du:

Innehåll

Litteratur
Alaküla M, Gertmar L, Samuelsson O: Elenergiteknik (KFS AB, 2002).