Kursplan för höstterminen 2003
ELEKTROTEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEEI611
Electrical Engineering Overview

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Kursansvarig: Anders Askman, Anders.Askman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer.

Mål
Att ge en helhetsbild av elektroteknikutbildningen och en ökad medvetenhet om den kompetens som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom området.

Att ge en grundläggande introduktion till programmeringsbegrepp, programmering samt program- och datastrukturer.

Att ge grundläggande kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen höja medvetandet om de etiska problemställningarna som en ingenjör kan ställas inför.

Att ge vissa grundläggande kunskaper i teknisk engelska.

Innehåll
Se respektive delkurs.

Litteratur
Se respektive delkurs.


Elektroteknik, översiktskurs / Del 10103

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE1. Kursansvarig: Anders Askman.

Mål
Att ge en helhetsbild av elektroteknikutbildningen och en ökad medvetenheten om den kompetens som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom området.

Att ge en grundläggande introduktion till programmeringsbegrepp, programmering samt program- och datastrukturer.

Innehåll

Litteratur
Utdelade stenciler.


Elektroteknik, översiktskurs / Del 20203

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE1. Kursansvarig: Anders Askman.

Mål
Att ge grundläggande kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen öka medvetandet om de etiska problemställningar som en ingenjör kan ställas inför.

Kursens mål är även att öka de studerandes engelska text- och hörförståelse inom tekniskt och populärvetenskapligt område; vidare att öka de studerandes muntliga färdighet, speciellt vad gäller teknisk engelska.

Innehåll
Kursdelen innehållande teknisk engelska består av följande delmoment:

Kursdelen innehållande presentationsteknik och etik innehåller följande:

Litteratur
Presentationsteknik och etik:
Palm, Lars & Windahl, Sven: Kommunikation - Teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.
Kursmaterial som tillhandahålls av undervisande lärare.
Teknisk engelska:
Textmaterial, inom tekniskt och populärvetenskapligt område. särskilt urval göres varje gång kursen ges.
Av institutionen tillhandahållet material.