Kursplan för höstterminen 2003
DATATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEDT631
Computer Engineering Overview

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Kursansvarig: Stefan Nyman stefan.nyman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Övrigt: Kursen indelas i två delkurser.

Mål
Att ge en helhetsbild av datateknikutbildningen och en ökad medvetenheten om den kompetens som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom området.

Att ge grundläggande kunskaper om programmering och programspråk och datorns uppbyggnad.

Att förmedla kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen höja medvetandet om de etiska problemställningarna som en ingenjör kan ställas inför.

Att ge vissa grundläggande kunskaper i teknisk engelska.

Innehåll
Se respektive delkurs.

Litteratur
Se respektive delkurs.


Datateknik, översiktskurs / Del 10103

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Stefan Nyman, e-post: stefan.nyman@hbg.lth.se.

Mål
Att ge en helhetsbild av datateknikutbildningen och en ökad medvetenheten om den kompetens som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom området.

Att ge grundläggande kunskaper om programmering och programspråk.

Att orientera om datorers roll i ny teknik.

Innehåll
Kursen ger en överblick i hur en dator fungerar och är uppbyggd. Datorns olika byggstenar introduceras, såväl hårdvara som programvara. Områden som berörs är:

Litteratur
Utdelas under kursen.


Datateknik, översiktskurs / Del 20203

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Stefan Nyman, e-post: stefan.nyman@hbg.lth.se.

Mål
Att förmedla kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen höja medvetandet om de etiska problemställningarna som en ingenjör kan ställas inför.

Kursens mål är även att öka de studerandes engelska text- och hörförståelse inom tekniskt och populärvetenskapligt område; vidare att öka de studerandes muntliga färdighet, speciellt vad gäller teknisk engelska.

Innehåll
Kursdelen innehållande teknisk engelska består av följande delmoment:

Kursdelen innehållande presentationsteknik och etik innehåller följande:

Litteratur
Presentationsteknik och etik:
Palm, Lars & Windahl, Sven: Kommunikation - Teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.
Kursmaterial som tillhandahålls av undervisande lärare.
Teknisk engelska:
Textmaterial, inom tekniskt och populärvetenskapligt område, särskilt urval göres varje gång kursen ges.
Av institutionen tillhandahållet material.