Kursplan för höstterminen 2003
DIGITALA SYSTEMEDI610
Digital Systems

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända laborationskurser. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/. Övrigt: Kursen indelas i tre delkurser: Två delar ges under höstterminen (grundläggande teori och laborationskurs). En laborationsdel ges under vårterminen och utgör en fördjupning av ämnet.

Mål
Kursen ska ge

Innehåll
Se respektive delkurs.

Litteratur
Hemert, Lars H: Digitala kretsar, (3:e upplagan 2002), Studentlitteratur, ISBN 91-44-01918-1.
Kompendium: Nyman: Bygg och programmera med enchipsdator. Manual: 68HC11.
Laborationer utdelas under kursens gång.
Rekommenderad litteratur, ej obligatorisk: Bilting & Skansholm: Vägen till C, Studentlitteratur 90.08, ISBN 9144267320.


Digitala system / Digitala system0103

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1, IE1, IPV1. Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, poängbedömd.

Innehåll


Digitala system / Laborationer I0203

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1, IE1, IPV1. Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Innehåll
8 st laborationer med anknytning till de moment som behandlas i delkurs Digitala system.


Digitala system / Laborationer II0303

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1, IE1, IPV1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Innehåll
Laborationer som ger en fördjupad träning i ämnet och belyser följande moment: