Kursplan för höstterminen 2003
DATABASEREDA638
Database Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Thomas Jacobsson thomas.jacobsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Kursen har skriftlig tentamen. Betygsättning sker också på grundval av en praktiskt tillämpad större inlämningsuppgift. Redovisningen av uppgiften sker dels skriftligt och dels som visning av en väl fungerande databas. För godkänd kurs krävs godkända del inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger kunskaper om databashanterare och då i synnerhet relationsdatabashanterare.

Kartdatabaser och databaser för geografiska informationssystem kommer särskilt att belysas.

Dessutom skall kursen ge viss erfarenhet av praktisk användning av frågespråk typ SQL.

Kunna göra en egen fungerande databas.

Innehåll

Litteratur
HMK: Databaser (Handbok till mätningskungörelsen),
Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation, 8/e
David Kroenke
Rekomenderat: Handbok i Access