Kursplan för höstterminen 2003
PROGRAMMERING I C++EDA623
Programming in C++

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: IPV3. Kursansvarig: Bengt Larsson, bengt.larsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: EDA680 Programmering med processuppföljning. Prestationsbedömning: Godkända programmeringsuppgifter och godkänd projektuppgift.

Mål
Kursen ger kunskap om objektorienterad programmering i språket C++.

Innehåll

Litteratur
Skansholm, Jan: C++ direkt, Studentlitteratur 1996, ISBN 91-44-47931-X.