Kursplan för höstterminen 2003
KOMMUNIKATION OCH DATORVERKTYGEDA602
Communication and Computer Tools

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Betygsatta och icke betygssatta inlämningsuppgifter tillhörande varje kursavsnitt. Betyg: 3.0 till 6.0 i steg om 0.5. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delkurserna (dock högst 5). Alla delkurser ska vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Mål

Innehåll
Kommunikationsteknik:

Skriftlig och muntlig framställning

Beräkningsverktyg

Word, Excel och PowerPoint:

Litteratur
Palm, L & Windahl, S (1996): Kommunikation - teorin i praktiken, Uppsala: Konsultförlaget 1989, ISBN 9170050120.
Övrig litteratur meddelas senare.