Kursplan för höstterminen 2003
PROGRAMMERING FÖR CEDA390
Programming, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av betyget på kontrollskrivningarna. Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser och ärvning. Därtill att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer och färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer och länkande listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999. Kurskompendium utgivet av institutionen.