Kursplan för höstterminen 2003
KONFIGURATIONSHANTERINGEDA240
Configuration Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Universitetslektor Lars Bendix, lars.bendix@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D: EDA321 Inledande programvaruteknik - projekt eller EDA260 Programvaruutveckling i grupp - projekt. För E: Godkänt betyg i kursen EDA027, Algoritmer och datastrukturer samt erfarenhet av projektarbete i grupp. Prestationsbedömning: Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Hemsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 15 anmälda deltagare. Begränsat deltagarantal, totalt 40 platser (LTH och LU). Kursen ges gemensamt för studenter vid LTH och vid naturvetenskaplig fakultet. Om det blir fler sökande än platser fördelas platserna mellan grupperna proportionellt mot antalet sökande. Urvalsgrunder för studenter vid LTH: 1) studerande vid D-programmet. 2) antalet uppnådda poäng inom civilingenjörsutbildningen.

Mål
Att ge grundläggande förståelse för ett CM-systems uppbyggnad och funktion och för dess roll i en organisation. Kännedom om existerande verktyg.

Innehåll
Versionshantering, delta-teknik, fundamentala versionsmodeller, konfigurationer och konfigurationshantering, utvecklingsmodeller, parallell utveckling och varianter, ändringshantering.

Litteratur
Preliminärt: Material sammanställt vid institutionen.