Kursplan för höstterminen 2003
DATABASTEKNIKEDA216
Database Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, I4, L4GM. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För F, E, D och I: EDA025/EDA026/EDA027, Algoritmer och datastrukturer. För L: EDA035, Fortsättningskurs i objektorienterad programmering. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgift. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Speciellt ingående studeras relationsdatabaser. Studenterna får också öva sig i att använda ett modernt databashanteringssystem med frågespråket SQL och att utveckla olika gränssnitt mot databaser.

Innehåll

Litteratur
Ullman J D, Widom J: A First Course in Database Systems. Prentice Hall, 2002 eller
Garcia-Molina H., Ullman J D, Widom J: Database systems: The Complete Book, Prentice Hall 2002.