Kursplan för höstterminen 2003
PROGRAMSPRÅKSTEORIEDA145
Programming Language Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, Pi2. Kursansvarig: Universitetslektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA025/ EDA026/ EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. Studenterna förväntas presentera lösningar till förelagda problem vid seminarieövningar. Detta tillgodoräknas vid första ordinarie tentamenstillfälle. Hemsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 20 anmälda deltagare.

Mål
Kursen skall

Innehåll

Litteratur
Nielson H R, Nielson F: Semantics with Applications: A Formal Introduction. Wiley 1992, ISBN 0471929808