Kursplan för höstterminen 2003
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA061
Object-Oriented Modelling and Design

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D2. Valfri för: E3, F3. Kursansvarig: Universitetslektor Ulf Asklund, Ulf.Asklund@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D: EDA016 Programmering för D samt fullgjorda obligatoriska moment i EDA027 Algoritmer och datastrukturer. För E/F: Godkänt i kursen Algoritmer och datastrukturer (EDA026/EDA027). Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Ett betygsättningssystem kan komma att användas där utförandet av förelagda uppgifter och aktivitet vid seminarier under kursens gång vägs in positivt vid betygsättning. Obligatoriska moment: laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge kunskap om och träning i att använda objektorienterade metoder och programspråksstöd för utveckling av stora programsystem.

Innehåll

Litteratur
Stevens P, Pooley R: Using UML: Software Engineering with Objects and Components. Addison-Wesley, 2000, ISBN 0-201-64860-1.