Kursplan för höstterminen 2003
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA011
Programming, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E1, F1, I1, N1, Pi1. Kursansvarig: Studierektor, studierektor.tekn@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: Inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge metoder för hur problem från olika områden kan analyseras och omformas för att lösas med hjälp av dator. Att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom inkapsling och ärvning. Därtill att ge kunskaper om och färdigheter i programspråket Java och implementation och uttestning av program vid dator.

Innehåll
Grundläggande programkonstruktioner, konstruktion av elementära algoritmer, användning av färdiga klasser och enklare testning och felsökning. Vektorer, sökning och sortering, registrering. Implementation av egna klasser, inkapsling och ärvning. Grundläggande modellering. Introduktion till länkade datastrukturer såsom listor. Övningar som skall ge de studerande träning i problemanalys, programutveckling och uttestning vid dator.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.
Dessutom ett kurskompendium som distribueras av institutionen.