Kursplan för höstterminen 2003
ARKITEKTURHISTORIA IIAHI021
History of Architecture II

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Institutionen för arkitektur. Förkunskapskrav: AHI011 Arkitekturhistoria I. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar, skriftlig tentamen och godkända övningar. Övrigt: Kursen ges ht-04 nästa gång.

Mål
Att ge fördjupade kunskaper, speciellt i äldre tiders arkitekturhistoria.

Innehåll
Den äldre arkitekturhistorien från antiken till 1800.

Litteratur
Svedberg, Olle: Arkitekturen i Europa före 1800, 2000.