Kursplan för höstterminen 2003
VISUELL KOMMUNIKATIONAFO680
Visual Communication

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga, Formlära. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. 80% närvaro. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med Arkitektur.

Mål
Att klargöra den visuella kommunikationens nyanseringsmöjligheter och dess betydelse som metod att generera idéer och lösa problem. Kursen avser att utveckla färdigheter i och insikter om hur visuell kommunikation kan utvecklas och förstås. Hur information kan förmedlas i bilder liksom hur tolkning av bilder påverkar resultatet av kommunikationen skall klargöras.

Innehåll
Genom föreläsningar orientera, ge bakgrund till samt förklara och förbereda övningar.
Genom övningar skapa egen erfarenhet av möjligheter att utveckla uppslag och på ett övertygande sätt göra dem synliga.
Genom kritik träna bedömningsförmågan och kapaciteten att formulera sina intryck av bilder.

Kursen indelas i följande avsnitt:

1. Bildbetydelser: det visuella språket, hur man läser bilder.
2. Skissteknik med grunder i perspektivlära.
3. Hur färg och ljus påverkar människan. Introduktion i färgteorier.
4. Visuella presentationstekniker, från hand till dator.

Litteratur
Betty Edwards: Teckna med högra hjärnhalvan. KG Nilson: Färglära. Kompendium i bildkomposition. Kompendium i perspektivlära. Kompendium i skissteknik. Urval av uppsatser.