Kursplan för höstterminen 2003
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IAFO240
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part I

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga, Formlära. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter samt närvaro vid minst 80% av föreläsningar, övningar och kritiktillfällen.

Mål
- Att utveckla förmågan att utnyttja personliga unika upplevelser och erfarenheter i den visuella kommunikationen.
- Att förstå den visuella kommunikationen som genererare av kreativitet och nyskapande idéer.
- Att konstruktivt reflektera över egna och andras arbeten och bygga upp ett personligt förhållande till estetisk kvalitet.

Innehåll
Genom övningar som omfattar transformationer och rika tolkningsmöjligheter tränas beredskapen att arbeta med oförutsedda situationer i den visuella kommunikationen.

Förhållandet mellan bildens möjligheter och de tredimensionella konsekvenserna tydliggörs.

Litteratur
Referenslitteratur:
Betty Edwards: Teckna med högra hjärnhalvan
Tor Nörretranders: Märk världen, en bok om vetenskap och intuition
Ole Vedfelt: Omedveten intelligens
Valda uppsatser.