Kursplan för höstterminen 2003
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURER, DEL IAFO220
Applied Aesthetich, Visual Structures, Part I

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga, Formlära. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik, 80%.

Mål
Att vidareutveckla förmågan att generera kreativa idéer genom handgripliga konstnärliga experiment. Det personliga förhållandet till estetisk kvalitet skall föras upp på ett medvetet plan.

Innehåll
Träning i att formulera förutsättningar för nya formexperiment. Att värdera utfallet och genom konstruktiv kritik av egna och andras resultat berika sina uttrycksmöjligheter.

Litteratur
Referenslitteratur:
William Tucker: The Language of Sculpture.
Josef Albers: Interaction of Color
Urval av artiklar.