Kursplan för höstterminen 2003
DATORSTÖDD PROJEKTERINGADP051
Computer Aided Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Datorstödd projektering. Rekommenderade förkunskaper: ADP022. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar samt godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Fördjupa kunskapen om metoder för användning av objektorienterad, modellerande CAD för olika uppgifter och skeden i arkitektarbetet.

Innehåll
Olika metoder för visualisering introduceras och problemområden som ljus, skugga, färg, detaljeringsnivåer osv diskuteras. Ny teknik som Virtual reality introduceras och dess användning i arkitektarbetet diskuteras.
Grunderna för användning av informationsteknik i samhällsbyggnadsprocessen introduceras och diskuteras utifrån främst arkitektens perspektiv.

Litteratur
Skriftlig metodhandledning (webbaserad).