Kursplan för höstterminen 2003
STADENS UTVECKLINGABV060
Urban Development

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Godkänd för att få tillträde till årskurs 3 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande och skriftlig examina. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Syftet är att ge kunskaper och förmåga att diskutera om

- stadens utveckling, dess arkitektoniska värden och bevarandekvaliteter.

- bevarandevärden i objekt och miljöer

- utformning av arkitektur i staden (sk infill).

Innehåll
Kursen behandlar stadens utveckling i ett historiskt perspektiv med avseende på att identifiera tidslager och bevarandekvaliteter. Den tematiska uppläggningen innehåller:

- Metoder för värdering av kulturhistorisk och bevarandevärd bebyggelse

- Arkitektur i förändring, förnyelse och gentrifiering

- Infill i teori & praktik

Litteratur
Schönbeck, B; Stad i förvandling: uppbyggnadsepoker och rivningar i svenska städer från industrialismens början till idag, Stockholm, 1994.