Kursplan för höstterminen 2003
FÖRELÄSNINGAR I ARKITEKTUR - 03/04ABF131
Lectures in Architecture -03/04

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Finn Werne, Byggnadsfunktionslära. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar.

Mål
Kursens mål är att ge deltagarna utblickar mot arkitektur och stadsbyggande i Sverige och världen liksom om forskning och viktiga samhällsfrågor.

Innehåll
Kursen ges som en föreläsningsserie under medverkan av inbjudna föreläsare från yrkesliv och högskolor från när och fjärran. Gästföreläsare kan vara allt från företrädare för nutida globala arkitekturströmningar till forskare och lärare vid Lunds universitet/LTH

Litteratur
Kursen saknar litteratur