Kursplan för höstterminen 2003
SAMHÄLLSBYGGNAD INTRODUKTIONAAK630
Social structure, introduction

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI1. Kursansvarig: Lärare LTH Ingenjörshögskolan, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Fullföljda laborationer och deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge en introduktion till samhällsbyggnad med inriktning mot järnvägsbyggande och fysisk planering.

Innehåll

Litteratur
Kompendium i samhällsbyggnad. Övrig kurslitteratur meddelas senare.