Kursplan för höstterminen 2003
ARKITEKTUR I STADSSAMMANHANGAAK045
Architecture in an Urban Context

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Arkitektur II. Prestationsbedömning: Godkända övningar och 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen ges varje hösttermin för studenter i tredje årskursen.

Mål
Kursen ska ge kunskap om relationerna mellan arkitekturens olika skalnivåer; från detaljerad byggnadsnivå till stadsbyggnadsnivå. Kursen genomsyras av ett kontextuellt förhållningssätt.

Innehåll
Kursen inleds med en "reading" av de aktuella projekteringsplatserna. Readingen innebär att platsen läses av och tolkas i intuitiva skisser. Resultatet av readingen bildar underlag för den kommande projekteringen.

Projekteringen bedrivs i komplexa befintliga sammanhang och gestaltningsuppgiften varierar i skala från enskild byggnad till stadsnivå.

Litteratur
Meddelas vid starten