lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner höstterminen 2003

AAH130 html pdf Arkitektur, baskurs A
AAH140 html pdf Arkitektur, baskurs C
AAK011 html pdf Stadsrum - husrum 1
AAK045 html pdf Arkitektur i stadssammanhang
AAK630 html pdf Samhällsbyggnad introduktion
AAU030 html pdf Systemanalys och svart låda
AAU190 html pdf STARS Design
AAU230 html pdf Forskningsmetodik i industridesign
AAU260 html pdf SHELTER - om begreppet tak över huvudet
ABF111 html pdf Skandinavisk arkitektur
ABF131 html pdf Föreläsningar i arkitektur - 03/04
ABK140 html pdf Installationsteknik AK för V
ABV010 html pdf Byggnadshantverket i restaurering och ombyggnad
ABV030 html pdf Restaurering och förnyelse - kulturhistoriska byggnader
ABV060 html pdf Stadens utveckling
ABV620 html pdf Byggteknik med arkitektur
ADP051 html pdf Datorstödd projektering
AFO055 html pdf Möbler och inredningar
AFO100 html pdf Från scenografi till arkitektur
AFO200 html pdf Tillämpad estetik, visuella metamorfoser, del 1
AFO220 html pdf Tillämpad estetik, visuella strukturer, Del I
AFO240 html pdf Tillämpad estetik, visuell kommunikation, Del I
AFO250 html pdf Urbana experiment
AFO260 html pdf Internationell workshop I
AFO632 html pdf Teoretisk och tillämpad estetik
AFO680 html pdf Visuell kommunikation
AFO761 html pdf Rum och inredningar
AHI011 html pdf Arkitekturhistoria I
AHI021 html pdf Arkitekturhistoria II
ASB041 html pdf Stadsbyggnadsrätt
ASB130 html pdf Stadsutveckling - stadsåterbruk
ASB170 html pdf Stadsbyggnad, grundkurs
BLT010 html pdf Processteknik för Bioteknik - och livsmedelsindustri
EDA011 html pdf Programmeringsteknik
EDA016 html pdf Programmering för D
EDA027 html pdf Algoritmer och datastrukturer
EDA040 html pdf Realtidsprogrammering
EDA061 html pdf Objektorienterad modellering och design
EDA065 html pdf Objektorienterad modellering och design
EDA070 html pdf Datorer och datoranvändning
EDA110 html pdf Algoritmteori
EDA120 html pdf Funktionsprogrammering
EDA135 html pdf Artificiell intelligens för robotar
EDA145 html pdf Programspråksteori
EDA171 html pdf Språkbehandling och datalingvistik
EDA216 html pdf Databasteknik
EDA221 html pdf Datorgrafik
EDA230 html pdf Optimerande kompilatorer
EDA240 html pdf Konfigurationshantering
EDA250 html pdf Helhetsbild av datatekniken
EDA260 html pdf Programvaruutveckling i grupp - projekt
EDA270 html pdf Coaching av programvaruteam
EDA280 html pdf Användbarhet i programvaruprojekt
EDA290 html pdf Iterativ programvaruutveckling - Projekt
EDA350 html pdf Programmering med C++
EDA385 html pdf Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs
EDA390 html pdf Programmering för C
EDA501 html pdf Programmering
EDA602 html pdf Kommunikation och datorverktyg
EDA623 html pdf Programmering i C++
EDA636 html pdf Databaser
EDA638 html pdf Databaser
EDA690 html pdf Algoritmer och datastrukturer
EDA695 html pdf Realtidssystem
EDI021 html pdf Digitala projekt
EDI042 html pdf Kodningsteknik
EDI051 html pdf Kryptoteknik
EDI610 html pdf Digitala system
EDT631 html pdf Datateknik, översiktskurs
EDT650 html pdf Projektarbete
EEI611 html pdf Elektroteknik, översiktskurs
EEM040 html pdf Medicinsk mätteknik
EEM080 html pdf Ultraljudsfysik och teknik
EIE023 html pdf Kraftelektronik
EIE030 html pdf Elkraftsystem
EIE041 html pdf Styrning av elektriska drivsystem
EIE060 html pdf Projekt i industriell elektroteknik och automation
EIE630 html pdf Elteknik-Elektrisk spårtrafik och dess anläggningar
EIT020 html pdf Digitalteknik
EIT050 html pdf Digitala bilder - kompression
EIT070 html pdf Datorteknik
EIT090 html pdf Datorarkitektur
EIT120 html pdf Digitala strukturer på kisel
EIT130 html pdf VLSI-arkitektur
ESS000 html pdf Elektronik, system och signaler
ESS010 html pdf Elektronik
ESS020 html pdf Analog elektronik
ESS030 html pdf Komponentfysik
ESS040 html pdf Digital signalbehandling
ESS050 html pdf Elektromagnetisk fältteori
ESS060 html pdf Elenergiteknik
ESS070 html pdf Mätteknik
ESS080 html pdf Redovisning av analysuppgift
ETE071 html pdf Elektromagnetisk vågutbredning
ETE091 html pdf Mikrovågsteori
ETE602 html pdf Krets- och mätteknik
ETE603 html pdf Krets- och mätteknik
ETE610 html pdf Elektromagnetism med EMC
ETI032 html pdf Radioelektronik
ETI063 html pdf Analog IC-konstruktion
ETI130 html pdf Digital IC-konstruktion
ETI180 html pdf DSP-design
ETI200 html pdf Konstruktion av system på kisel
ETI210 html pdf IC-projekt & verifiering
ETI240 html pdf Elektronik, system och signaler
ETI260 html pdf Elektromagnetiska beräkningar
ETI300 html pdf Elektronikkonstruktion
ETI321 html pdf Radioelektronik
ETI601 html pdf Analogteknik
ETS032 html pdf Programvaruutveckling för stora system
ETS052 html pdf Datorkommunikation för E
ETS055 html pdf Datorkommunikation för D
ETS130 html pdf Kommunikationssystem
ETS150 html pdf Datorkommunikation för C
ETS160 html pdf Metodik för programvaruutveckling
ETS300 html pdf Datorkommunikation
ETS630 html pdf Telekommunikation
ETS653 html pdf Programvaruteknik, översiktskurs
ETS671 html pdf Kravhantering
ETS695 html pdf Kvalitetssäkring av programvara
ETT042 html pdf Adaptiv signalbehandling
ETT051 html pdf Digital kommunikation
ETT055 html pdf Digital kommunikation, FK
ETT074 html pdf Optimal signalbehandling
FAF015 html pdf Atomfysik för F
FAF031 html pdf Fysik, kurs för M
FAF073 html pdf Laserfysik
FAF090 html pdf Optisk teknik
FAF092 html pdf Projektkurs i optisk teknik
FAF106 html pdf Fysik, kurs för D
FAF107 html pdf Fysik, kurs för ekosystemteknik
FAF112 html pdf Laserteknik
FAF121 html pdf Fysik, kurs för BI
FAF141 html pdf Multispektral avbildning
FAF160 html pdf Fysik - våglära och atomfysik
FAF200 html pdf Strålningsfysik
FAF210 html pdf Fysik - optisk kommunikation
FAF230 html pdf Fysik - Vågor och vågutbredning
FAF250 html pdf Fysik - våglära och kvantmekanik
FBR030 html pdf Molekylfysik
FFF020 html pdf Halvledarfysik
FFF030 html pdf Teknologi för mikrostrukturer och integrerade kretsar
FFF031 html pdf Teknologi för mikrostrukturer och integrerade kretsar, projekt
FFF100 html pdf Termodynamik och Elektroniska Material
FFF150 html pdf Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion
FHL013 html pdf Hållfasthetslära AK för M
FHL072 html pdf Konstitutiv modellering, FK
FHL100 html pdf Hållfasthetslära
FHL105 html pdf Hållfasthetslära, grundkurs
FHL110 html pdf Biomekanik
FKF021 html pdf Kärnfysik, fördjupningskurs
FKF031 html pdf Tillämpad kärnfysik
FKM015 html pdf Konstruktionsmaterial, AK för M
FKM018 html pdf Strukturmaterial, AK för F
FKM027 html pdf Lätta material
FKM041 html pdf Strukturmaterial
FKM060 html pdf Materialteknik för I
FMA018 html pdf Komplex och linjär analys för I
FMA025 html pdf Flervariabelanalys, inriktning bildbehandling
FMA030 html pdf Linjär analys för D
FMA036 html pdf Linjär analys
FMA037 html pdf Komplex analys
FMA045 html pdf Matematisk modellering 1
FMA051 html pdf Optimering
FMA062 html pdf Tillämpad matematik
FMA085 html pdf Matematisk kommunikation
FMA110 html pdf Matematik FK, analysens grunder
FMA135 html pdf Matematik FK, geometri
FMA140 html pdf Matematik FK, olinjära dynamiska system
FMA141 html pdf Matematik FK, olinjära dynamiska system
FMA170 html pdf Matematik FK, bildanalys
FMA172 html pdf Matematik FK, bildanalys
FMA250 html pdf Matematik FK, partiella differentialekvationer med distributionsteori
FMA260 html pdf Matematik FK, funktionalanalys och harmonisk analys
FMA280 html pdf Funktionsteori
FMA410 html pdf Matematik, endimensionell analys
FMA420 html pdf Linjär algebra
FMA421 html pdf Linjär algebra med beräkningsintroduktion
FMA425 html pdf Linjär algebra för F
FMA430 html pdf Flerdimensionell analys
FMA450 html pdf System och transformer för teknisk matematik
FMA635 html pdf Matematisk analys
FMA645 html pdf Matematisk analys
FMA646 html pdf Matematisk analys
FMA647 html pdf Matematisk analys
FMA655 html pdf Matematik, linjär algebra
FMA656 html pdf Matematik, linjär algebra
FMA700 html pdf Flervariabelanalys
FME021 html pdf Kontinuumsmekanik
FME090 html pdf Mekanik för I, GK
FME110 html pdf Mekaniska vibrationer
FMF020 html pdf Kvantmekanik, AK
FMF071 html pdf Termodynamik
FMF090 html pdf Kaos inom naturvetenskap och teknik
FMF091 html pdf Kaos med projektarbete
FMF121 html pdf Matematisk fysik FK 1, kärnstrukturteori
FMF150 html pdf Termodynamik och statistisk fysik
FMF160 html pdf Kvantkaos
FMF170 html pdf Komplex ekonomi
FMI050 html pdf Energisystemanalys; energi, miljö och naturresurser
FMI055 html pdf Miljösystemanalys, livscykelanalys
FMI090 html pdf Miljövård, avfallshantering
FMN020 html pdf Numerisk analys för V
FMN030 html pdf Numerisk analys för K
FMN040 html pdf Numerisk analys för F
FMN065 html pdf Beräkningsprogrammering för I
FMN070 html pdf Numerisk analys för I
FMS012 html pdf Matematisk statistik, AK för F
FMS032 html pdf Matematisk statistik, AK för V och L
FMS033 html pdf Matematisk statistik, AK för L
FMS086 html pdf Matematisk statistik för bio- och kemitekniker
FMS091 html pdf Monte Carlo-baserade statistiska metoder
FMS110 html pdf Olinjära tidsserier
FMS121 html pdf Matematisk statistik AK för I
FMS140 html pdf Matematisk statistik AK för W
FMS150 html pdf Statistisk bildanalys
FMS155 html pdf Statistisk modellering av extremvärden
FMS180 html pdf Markovprocesser
FMS200 html pdf Statistikteori
FRT010 html pdf Reglerteknik, AK
FRT031 html pdf Realtidssystem
FRT050 html pdf Adaptiv reglering
FRT065 html pdf Reglerteknik för InfoCom
FRT081 html pdf Processreglering
FRT100 html pdf Internationell projektkurs i reglerteknik
FRT601 html pdf Styr- och reglerteknik
FRT650 html pdf Digital reglering och automation
IDE011 html pdf Inspirationskurs i industridesign, del 1:2
IDE020 html pdf Verkstadsteknik
IDE032 html pdf Industridesignerns yrkesredskap, del 1:2
IDE062 html pdf Designmetodik
IDE091 html pdf Industridesignprojekt I
IDE110 html pdf Industridesignprojekt III
IDE120 html pdf Industridesignprojekt IV
IDE150 html pdf Bildesign
KAK016 html pdf Analytisk kemi
KAK640 html pdf Kemisk analys
KAT041 html pdf Industriell energihushållning
KAT051 html pdf Separationsprocesser, FK
KAT090 html pdf Kemisk apparatteknik, transportprocesser
KAT641 html pdf Kemisk apparatteknik
KAT650 html pdf Kemisk apparatteknik, fortsättningskurs
KBK020 html pdf Biokemi, FK
KBK025 html pdf Biokemi, FK, läskurs
KBK031 html pdf Enzymteknologi
KBK041 html pdf Genteknik
KBK060 html pdf Biologisk kemi och teknik
KBK070 html pdf Cellbiologi
KBK620 html pdf Biokemi
KBT050 html pdf Bioanalys
KBT060 html pdf Biotekniska separationsprocesser
KBT070 html pdf Bioteknik
KBT600 html pdf Bioteknik
KBT620 html pdf Bioteknik - livsmedels- och läkemedelsvetenskap
KFK025 html pdf Yt- och kolloidkemi
KFK032 html pdf Biofysikalisk kemi
KFK060 html pdf Termodynamik och ytkemi
KFK080 html pdf Termodynamik
KKI601 html pdf Ingenjörsrollen - kvalitet, etik och kommunikation
KKK060 html pdf Kemiteknik
KKK070 html pdf Bioteknik
KKK610 html pdf Kemiteknik
KLG021 html pdf Läkemedelsteknologi, läskurs
KLG026 html pdf Läkemedelsteknologi
KLG040 html pdf Livsmedelsvetenskap
KLT021 html pdf Livsmedelsteknik AK
KMB022 html pdf Livsmedelsmikrobiologi
KMB030 html pdf Industriell hygien och produktsäkerhet
KNL021 html pdf Fysiologi
KNL610 html pdf Fysiologi
KOK040 html pdf Strukturanalys
KOK050 html pdf Organisk kemi
KOK070 html pdf Teknisk organisk kemi
KOK080 html pdf Läkemedelslära
KOO044 html pdf Fasta tillståndets kemi
KOO051 html pdf Materialkemi
KOO101 html pdf Grundläggande kemi
KOO601 html pdf Allmän kemi
KOO650 html pdf Fysikalisk och oorganisk kemi
KPO010 html pdf Polymerfysik
KTE023 html pdf Kemisk process- och reaktionsteknik
KTE054 html pdf Katalys, AK
KTE055 html pdf Katalys, SK
KTE056 html pdf Industriella processer
KTE080 html pdf Polymerkemi
KTE131 html pdf Processriskanalys
KTE170 html pdf Masstransport i naturliga och tekniska system
KTM020 html pdf Teknisk mekanik, dimensioneringsregler och normer för kemisk apparatur
KTM031 html pdf Teknisk modellering I
KYM021 html pdf Exponeringskontroll
MAM031 html pdf Arbete-människa-teknik, projekt
MAM041 html pdf Människa-maskin-system
MAM061 html pdf Människa-datorinteraktion
MAM081 html pdf Belastningsergonomi
MAM090 html pdf Människa, teknik, organisation och hantering av risker
MAM110 html pdf Människan och teknologin
MAM242 html pdf Aerosolteknologi
MAM601 html pdf Arbetsmiljöteknik
MAM651 html pdf Människa - Dator - Interaktion
MIE041 html pdf Industriell mätning och styrning
MIE070 html pdf Styrning av biologisk vattenrening
MIO012 html pdf Industriell ekonomi AK
MIO040 html pdf Industriell ekonomi, FK
MIO071 html pdf Ekonomi och handel
MIO080 html pdf Industriell ekonomi, AK för I
MIO120 html pdf Riskekonomi
MIO140 html pdf Finansiell ekonomi
MIO201 html pdf Företagsadministration och företagsplanering
MIO230 html pdf Simulering av materialhanteringssystem
MIO301 html pdf Industriell marknadsföring med projekthantering
MIO610 html pdf Industriell ekonomi
MIO670 html pdf Marknadsföring och ekonomi
MIO680 html pdf Industriell ekonomi och projektledning
MME070 html pdf Transmissioner, dimensionering
MME080 html pdf Transmissioner, dynamik
MMH606 html pdf Multimediadesign
MMH624 html pdf Datorgrafik
MMH625 html pdf Nätverksburen multimedia
MMH630 html pdf Människa - media - interaktion
MMH636 html pdf Multimediateknik, översiktskurs
MMH641 html pdf Datanät
MMH650 html pdf Projekt I åk 2
MMH690 html pdf Projekt åk 3
MMK010 html pdf Ritteknik/datorstödd ritning
MMK060 html pdf Datorintegrerad produktutveckling och konstruktion
MMK080 html pdf Form och färg
MMK091 html pdf Konstruktionsteknik
MMK101 html pdf Produktutvecklingsprojekt
MMK110 html pdf Produktutveckling för I
MMK120 html pdf Datorbaserad produktmodellering och -simulering
MMT012 html pdf Tillverkningsmetoder
MMT031 html pdf Produktionsteknik
MMT041 html pdf Tillverkningssystem
MMT091 html pdf Projekt - mekanisk teknologi
MMT100 html pdf Material- och produktionsteknik
MMT125 html pdf Tillämpad FEM - projektkurs
MMT150 html pdf Robotteknik
MMT155 html pdf Projekt - robotteknik
MMT171 html pdf Kompositteknologi
MMT656 html pdf CAD - datorstödd ritning och konstruktion
MMT680 html pdf Produktionsteknik och logistik, introduktion
MMV016 html pdf Termodynamik med strömningslära för BI
MMV021 html pdf Strömningslära
MMV042 html pdf Numerisk värmeöverföring
MMV201 html pdf Grundläggande och teknisk termodynamik, AK för F
MMV211 html pdf Strömningslära F
MTT016 html pdf Logistik
MTT051 html pdf Industriell anläggningsteknik
MTT110 html pdf Industriellt inköp
MTT202 html pdf Logistik i byggprocessen
MTT230 html pdf Processbaserad verksamhetsutveckling
MTT655 html pdf Logistik
MVK026 html pdf Turbomaskinernas teori
MVK051 html pdf Ång- och gasturbinteknik
MVK061 html pdf Energianvändning
MVK071 html pdf Energiförsörjning
MVK080 html pdf Energigasteknik
MVK140 html pdf Turbulens - teori och modellering
TBÅ040 html pdf Tekniskt basår (Helsingborg)
TEK020 html pdf Finansiell ekonomi I
TEK030 html pdf Portföljvalsteori
TEK040 html pdf Optionsteori
TEK050 html pdf Beskattningsrätt I
TEK065 html pdf Design Management och framtidsfrågor
TEK070 html pdf Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö
TEK120 html pdf Mikroekonomisk teori B
TEK130 html pdf Mikroekonomisk teori C
TEK260 html pdf Designhistoria
TEK270 html pdf Geomatik AK
TEK280 html pdf Teknikstödd kommunikation
TMA020 html pdf Marknadsdriven innovation och produktutveckling
TMA030 html pdf Projektledarskap
TMA040 html pdf Teamwork och ledarskap
TNS100 html pdf Datorverktyg
TNS112 html pdf Kognitionsergonomi
TNX011 html pdf Juridik för tekniker
TNX015 html pdf Svenska för tekniker
TNX020 html pdf Engelska för tekniker
TNX025 html pdf Tyska för tekniker
TNX032 html pdf Franska för tekniker; språk, kultur och samhällsliv, 6-10 poäng
TNX075 html pdf Offentlig organisation och administration
TNX097 html pdf Rehabiliteringsteknik
TNX160 html pdf Teknikhistoria
TNX180 html pdf Spanska för tekniker; språk, kultur och samhällsliv, 1-5 poäng
TTM010 html pdf Strategi och styrsystem
VBE013 html pdf Byggprocessen och företagsekonomi
VBE030 html pdf Fastighetsförvaltning
VBE050 html pdf Byggnadsekonomi, AK för A
VBE100 html pdf Fastighetsförvaltning för L
VBE670 html pdf Byggproduktionsteknik
VBF012 html pdf Husbyggnadsteknik
VBF021 html pdf Byggnadsfysik
VBF030 html pdf Husbyggnadsteknik
VBF605 html pdf Byggnadsfysik
VBF630 html pdf Husbyggnadsteknik
VBF640 html pdf Husbyggnadsteknik FK
VBK032 html pdf Träbyggnadsteknik
VBK036 html pdf Stålbyggnadsteknik
VBK615 html pdf Konstruktionsteknik
VBM060 html pdf Byggnadsteknik
VBM611 html pdf Materiallära
VBR022 html pdf Brandkemi - explosioner
VBR054 html pdf Brandteknisk riskvärdering
VBR082 html pdf Aktiva system
VBR110 html pdf Samhällsplanering
VBR131 html pdf Brandtekniskt projektarbete
VBR136 html pdf Brandtekniskt projektarbete
VBR161 html pdf Introduktion till brand och risk
VBR200 html pdf Simulering av rumsbrand (CFD)
VBR225 html pdf Olycks- och krishantering
VFR071 html pdf Internationell fastighetsrätt
VFR120 html pdf Fastighetsfinansiering
VFR130 html pdf Marksamverkan
VFR140 html pdf Grundläggande juridik med fastighetsrätt
VFT031 html pdf Geografiska Informationssystem AK
VFT045 html pdf Fastighetsekonomi
VFT080 html pdf Fastighetsteknik FK
VFT091 html pdf Fastighetsekonomi FK
VFT181 html pdf Fastighetsvetenskapliga seminarier
VGM612 html pdf Satellitpositionering, FK 1
VGM630 html pdf Geomatik, introduktion
VGM645 html pdf Internet kartografi och visualisering
VGM655 html pdf GIS, FK
VGM670 html pdf Projektkurs i Geomatik
VGM680 html pdf Fysisk planering I - översiktlig planering
VGM690 html pdf Fysisk planering II - detaljplanering
VGT021 html pdf Grundläggningsteknik
VSM040 html pdf Finita elementmetoden
VSM131 html pdf Material, form och kraft
VTA015 html pdf Byggnadsakustik
VTA030 html pdf Teknisk akustik för F och E
VTG011 html pdf Teknisk geologi
VTG070 html pdf Grundvatten och miljö
VTG080 html pdf Projektkurs i teknisk geologi del I
VTG085 html pdf Projektkurs i teknisk geologi del II
VTT061 html pdf Infrastruktur - människa - miljö
VTT100 html pdf Samhällsbyggnadsprocessen
VTT121 html pdf Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik FK 3
VTT620 html pdf Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet
VTT630 html pdf Trafiksäkerhet och arbetsmiljö
VVA020 html pdf Vattenförsörjnings- och avloppsteknik FK
VVA030 html pdf Urbana vatten
VVA910 html pdf Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I
VVA920 html pdf Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II
VVB026 html pdf Väg- och järnvägsbyggnad - Projektering. Vägbyggnad FK 1
VVB060 html pdf Samhälls- och transportekonomi
VVB620 html pdf Väg- och järnvägsteknik
VVB640 html pdf Anläggningsmätning
VVB650 html pdf Besiktning och underhåll
VVB660 html pdf Banteknik för ingenjörer
VVB670 html pdf Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik
VVR015 html pdf Teknisk vattenresurslära
VVR111 html pdf Hydrologi och akvatisk ekologi
VVR120 html pdf Strömningslära
VVR140 html pdf Rurala vatten
VVR150 html pdf Vatten och Miljö
VVR160 html pdf Projektkurs i teknisk vattenresurslära del I
VVR165 html pdf Projektkurs i teknisk vattenresurslära del II