Kursplan för läsåret 2002/2003
TRANSPORTSEKTORNS MARKNAD OCH KRAVVTT610
The Transport Market

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY1. Kursansvarig: Bengt Holmberg, LTH; Lars Bergrund, Banverket. Prestationsbedömning: Sker genom en individuell uppsats. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med inriktning mot infrastrukturteknik.

Mål
Syftet är att ge en förståelse för transportsektorns utveckling, hur konkurrens och samverkan sker mellan olika färdmedel, samhällets krav på transporterna vad avser säkerhet, miljö m m samt hur transportsektorn är organiserad. Mer detaljerade kunskaper om analyser och modellering m m ges i kursen Transportanalys och samhällsplanering.

Innehåll
Kursen läggs upp kring ett antal problem med anknytning till de områden som nämnts ovan dvs:

I anslutning till de olika problemen ges föreläsningar, flertalet av gästföreläsare, samt anordnas studiebesök. Problemen diskuteras i grupper efter inläsning av området. Varje område skall belysas i de individuella uppsatser som utgör kunskapsprövningen.

Litteratur
Studenterna söker själv sin litteratur, men det kommer att finnas ett handbibliotek tillgängligt.