Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD PROGRAMMERINGVSM060
Applied Computer Programming

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: M4, V4. Kursansvarig: Docent Ola Dahlblom. Rekommenderade förkunskaper: VSM040 Finita elementmetoden eller FHL064 Finita elementmetoden FK. Prestationsbedömning: För betyget GODKÄND krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge kunskaper om strukturering och utveckling av datorprogram för tekniska tillämpningar.

Innehåll
Kursen består huvudsakligen av en större programmeringsuppgift med inriktning på finita elementmetoden. Programutvecklingen uppdelas i flera etapper, där varje etapp är en inlämningsuppgift. Programmet ska uttestas och dokumenteras. Dessutom ingår följande delmoment: Orientering om hårdvara och systemmjukvara. Orientering om datorgrafik och grafiska användargränssnitt. Strukturering av datorprogram. Programmering av elementrutiner, användargränssnitt och grafikrutiner.

Litteratur
Metcalf and Reid: Fortran 90/95 explained, Oxford University press. Lindemann och Dahlblom: Tillämpad programmering. Arbetsblad och handledningar som delas ut under kursens gång.