Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIKVSM010
Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2, V1. Kursansvarig: Univ lektor Per-Erik Austrell. Rekommenderade förkunskaper: Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt en dugga. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se. Övrigt: För V ingår även två timmars mentorövningar per vecka under Lp3.

Mål
Ämnet mekanik är grundläggande för all ingenjörsutbildning. Kursen är en inledning till mekanikämnet och har fyra parallella mål:

Innehåll
Statik: Kraftverkan och momentverkan. Ekvivalenta kraftsystem i 2 och 3 dimensioner. Friläggning och jämvikt i 2 och 3 dimensioner. Tyngdpunkt och masscentrum. Friktion.
Dynamik: Kinematik (rörelsebeskrivning) för partiklar, och stela kroppar - rätlinjig rörelse, plan kroklinjig rörelse och relativ rörelse - translation och rotation. Kinetik (samband mellan krafter och rörelser) för partiklar, och stela kroppar. Momentana rörelseekvationer, arbete, energi, effekt, impuls- och rörelsemängd. Speciella tillämpningar.

Litteratur
Meriam, J. L. and Kraige, L.G.: STATICS and DYNAMICS, Fourth Edition, Wiley 1998. Engelsk-svensk fackordlista till Meriams bok, Högskolan i Luleå, 1981.