Kursplan för läsåret 2002/2003
GEODETISK MÄTNINGSTEKNIKVGM660
Geodetic Surveying

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG1. Kursansvarig: Lars Ollvik, e-post: lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältmoment och inlämningsuppgifter. Övrigt: Obligatoriskt fältmoment 5 dagar. .

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom geodetisk mätningsteknik. Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan geodesi och kartteknik och tillämpningsområden inom geomatik. Fältmomenten ger en kunskap om modern fältverksamhet.

Innehåll
· Kart- och projektionssystem.
· Beräkningar på sfären, referensellipsoiden och kartplanet.
· Transformationsberäkningar mellan kartsystem.
· Utjämningsräkning.
· Tillämpningsområden inom geomatik.
· Digital kartteknik.
· Fältmoment

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.