Kursplan för läsåret 2002/2003
KARTOGRAFINS UTVECKLINGVGM640
Development of Cartography

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IG1. Kursansvarig: Lars Ollvik, e-post: lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport och godkänd muntlig redovisning. För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom kartografin. Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan kartografi och geodesi, fotogrammetri, kartteknik och olika tillämpningsområden inom geomatik.

Innehåll
· Kartografins historiska utveckling.
· Överblick av kart- och projektionssystem.
· Samhällsmätning.
· Utvecklingen mot digital karteknik.
· Formella krav på en teknisk rapport, rapportskrivningsmetodik, faktainsamling, krav på en akademisk redovisning och opposition, presentationsteknik.
· Övning i digital kartteknik i samverkan med kursen Cad och beräkningsverktyg.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.