Kursplan för läsåret 2002/2003
GEOMATIK, INTRODUKTIONVGM630
Introduction to Geomatics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG1, IBY2. Kursansvarig: Lars Ollvik, lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältmoment och inlämningsuppgifter. Övrigt: Obligatoriskt fältmoment 16 timmar. Kursen ges för Byggteknik med Arkitektur i lp 1 och för Byggteknik med inriktning mot infrastruktur i lp 2.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom geodetisk mätningsteknik. Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan geodesi, fotogrammetri, kartteknik och tillämpningsområden inom geomatik.

Innehåll
· Överblick av kart- och projektionssystem
· Plan- och höjdmätning
· Utjämningsräkning
· Introduktion till fotogrammetri
· Tillämpningsområden inom geomatik

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.