Kursplan för läsåret 2002/2003
GEOMATIK OCH LOGISTIKVGM620
Geomatics and Logistics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Lars Ollvik, e-post: lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältmoment och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktning Infrastrukturteknik.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom satellitgeodesi, GPS (Global Positioning System) för geodetisk mätningsteknik. Dessutom ger kursen en inblick i kombinationen av GPS och logistik för transportoptimering.

Innehåll
· Grunderna inom GPS
· Överblick av kart- och projektionssystem
· Beräkningsmetodik
· Tillämpningsområden inom geomatik
· En introduktion till logistik/transportteknik
· GPS för trafik/väginformation

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.