Kursplan för läsåret 2002/2003
SATELLITPOSITIONERING, FK 2VGM615
Satellite Positioning, Advanced Course 2

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Lars Ollvik, lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om satellitpositionering / GPS och utjämningsräkning (felteori) för geodetiska tillämpningar.

Målet för kursen är att skapa förståelse för och en kännedom om sambanden mellan geodesi, fysikalisk geodesi, kartprojektioner, satellitgeodesi och utjämningsräkning.

Innehåll

Litteratur
HMK: GPS (Handbok till mätningskungörelsen).
Övrig litteratur fastställes senast en månad före kursstart