Kursplan för läsåret 2002/2003
SATELLITPOSITIONERING, FK 1VGM612
Satellite Positioning, Advanced Course 1

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Lars Ollvik, lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd fältövningsredovisning. Övrigt: Obligatoriska fältövningar 2 dagar.

Mål
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om praktisk GPS-mätning för geodetiska tillämpningar.

Målet för kursen är att skapa kunskap om statisk mätning för stommätning samt RTK-mätning för detaljmätning.

Dessutom skall kursen ge viss erfarenhet av praktisk redovisning av fältmätningar enligt HMK.

Innehåll

Litteratur
HMK: GPS (Handbok till mätningskungörelsen).
Övrig litteratur fastställes senast en månad före kursstart