Kursplan för läsåret 2002/2003
MBK/FASTIGHETSINFORMATIONVFT610
Automated Mapping and Facility Management/Real Estate Information Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Mats Carlson mats.carlson@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: VGM630 Geomatik introduktion, VGM650 GIS grundkurs, EDA638 Databaser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete.

Mål
Kursen skall ge kunskaper i ämnesområdet fastighetsinformationsteknik. Målet är att den studerande efter genomgången kurs skall ha kännedom om behov och möjligheter som finns med fastighetsanknuten information.

Innehåll

Litteratur
Fastställs senast en månad före kursstart.