Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSEKONOMI FKVFT091
Real Estate Valuation, Advanced Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Carl-Magnus Willert. Förkunskapskrav: Fastighetsekonomi AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Godkända övningar och individuell uppgift. Obligatoriska föreläsningar och övningar kan förekomma.

Mål
Kursen syftar till en fördjupning i ämnet fastighetsekonomi för främst blivande fastighetsekonomer.

Innehåll
Kursen omfattar analyser och värdering av olika typer av avkastningsfastigheter, speciellt kommersiella fastigheter, flerbostads- och industrifastigheter. I analysen ingår såväl marknadsbedömningar som den enskilda fastighetens förutsättningar. Dessutom ingår värdering av fastigheter i företag och projekt samt begränsade rättigheter i fastighet, speciellt tomträtt. Fördjupade studier av riskbedömningar samt av fastighetsägares och investerares finansierings- och beskattningssituation ingår.
Obligatorisk föreläsning i ett aktuellt ämne. Dessutom kan flera obligatoriska inslag förekomma.

Litteratur
Lundström, Bejrum: Fastighetsekonomi Hyresfastigheter; Norell, Ossmark, Tegnander: Inkomst av hyresfastighet; Kurspärm; Vid kursstart meddelas om ytterligare litteratur är aktuell.