Kursplan för läsåret 2002/2003
RÄKENSKAPSANALYS OCH BOKFÖRINGVFT070
Financial Analysis and Accounting

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L3. Kursansvarig: Hans Knutsson. Förkunskapskrav: VBE067 Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.fek.lu.se. Övrigt: Kursen ges 2003/04 nästa gång.

Mål
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om räkenskapsanalys och bokföring.

Innehåll
Räkenskapsanalys: Syfte, granskning av RR och BR, resultatberäkning, lönsamhet, likviditet, soliditet och finansieringsanalys.
Bokföring: Löpande datorbaserad bokföring, bokslut, bokslutsdispositioner.

Litteratur
Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larsson, Rohlin: Den nya affärsredovisningen. 11 uppl. 1999.