Kursplan för läsåret 2002/2003
ENTREPRENADJURIDIKVFR170
Construction Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A4, L4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Cecilia Mildner. Förkunskapskrav: Grundläggande juridik eller motsvarande samt husbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Webbsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursen behandlar entreprenadfrågor utifrån ett huvudsakligen juridiskt perspektiv. Den fokuserar på hur parternas - byggherrens och entreprenörens - intressen balanseras i de vanligaste standardavtalen. En viktig del är att peka på de punkter som oftast leder till tvister och på hur sådana skall förebyggas.

Innehåll
Kursen innehåller följande huvudinslag: Genomgång av de vanligaste entreprenadformerna inom fastighetsområdet. Genomgång av AB92 och andra standardavtal. Analys av entreprenadtvister. Avtalsförhandlingar och avtalsskrivning.

Externa experter på området kommer att medverka.

Litteratur
Litteraturen består av kursbok, artiklar, standardavtal samt rättsfall. Den slutliga utformningen meddelas inför kursstarten.