Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSSKATTVFR160
Real Estate Taxation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Christina Gyland. Förkunskapskrav: Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Övrigt: Kursbeskrivningen är preliminär.

Mål
Att ge kunskaper om framför allt hur beskattningen av kommersiella fastigheter och fastighetsägare sker.

Innehåll

Litteratur
Bestämmes senare.