Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSRÄTTSLIGA AVTALVFR065
Real Estate Contracts

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Cecilia Mildner. Rekommenderade förkunskaper: VFR140 Grundläggande juridik med allmän fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Godkända obligatoriska övningar. Övrigt: Ersätter kurserna VFR090 Avtals- och processrätt och VFR100 Hyres- och arrenderätt.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och förståelse för kommersiella avtal inom fastighetsrättens område.

Innehåll
Kursen innehåller studier av bland annat kommersiella fastighetsöverlåtelser, överlåtelse av fastighetsbolag, större entreprenader samt kommersiella hyresavtal och arrenden. Bland annat delas de studerande upp i mindre grupper, genomför affärshandlingar och skriver egna avtal.

Litteratur
Grauers, Folke: Fastighetsköp. Höök, Rolf: Entreprenadjuridik. Larsson och Synnergren: Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken.