Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSKONSTRUKTIONER OCH BRANDVBR210
Structural Design for Fire Safety

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: BI3, RH4. Övrigt: Kursen slopad.