Kursplan för läsåret 2002/2003
AKTIVA SYSTEMVBR082
Fire Detection and Suppression

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Professor Göran Holmstedt, goran.holmstedt@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR022 Brandkemi - explosioner, VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Godkänd på skriftlig tentamen, laboration och projektuppgift. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål
Efter genomgång av kursen i ska studenterna kunna funktion och dimensioneringsprinciper för branddetektionssystem och fasta släcksystem samt vara informerad om systemens begränsningar och om kostnadsaspekter; kunna bedöma vilka släckmedel som behövs för att släcka bränder i olika material; bedöma hur olika släckmedel påverkar en brand samt växelverkan med hänsyn till släckmedel och brand; känna till hur släckmedel lagras och transporteras; bedöma hur släckmedlet ska påföras och vilken påföringsmängd som erfordras; bedöma provningsresultat om släckmedel; bedöma risken för personal och restskador vid släckmedelsinsats.

Innehåll
Aktiva system

Släckmedel

Litteratur
SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. RUS 120:4 1987 Regler för automatisk vattensprinkleranläggning. RUS 110:5 1992 Regler för automatiskt brandlarm. VBB Vattenförsörjning. SP-rapport 1977:10. Gasformiga alternativ till halon som släckmedel. Litteraturen kan komma att ändras.


Aktiva system / Aktiva system0102

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Göran Holmstedt. Förkunskapskrav: VBR022, VBR033. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer.

Mål
Efter genomgången kurs ska studenterna kunna funktion och dimensioneringsprinciper för branddetektionssystem och fasta släcksystem samt vara informerad om systemens begränsningar och om kostnadsaspekter; kunna bedöma vilka släckmedel som behövs för att släcka bränder i olika material; bedöma hur olika släckmedel påverkar en brand samt växelverkan med hänsyn till släckmedel och brand; känna till hur släckmedel lagras och transporteras; bedöma hur släckmedlet ska påföras och vilken påföringsmängd som erfordras; bedöma provningsresultat om släckmedel; bedöma risken för personal och restskador vid släckmedelsinsats.

Innehåll
Aktiva system

Släckmedel

Litteratur
Se kursplan


Aktiva system / Projektarbete i grupp0202

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Göran Holmstedt. Förkunskapskrav: VBR022, VBR033. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp.

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna funktion och dimensioneringsprinciper för branddetektionssystem och fasta släcksystem

Innehåll
Större utredningsuppgift i en industri omfattande utvärdering av skyddsnivå och kontroll av dimensionering av befintligt system.

Litteratur
Se kursplan