Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSTEKNIKVBM060
Building Technology

Antal poäng: 16. Betygskala: TH. Kursansvarig: Per Gunnar Burström. Prestationsbedömning: Sammanvägt betyg från tre skriftliga tentamina utgör slutbetyg. Webbsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm.

Mål
Kursblocket Byggnadsteknik skall

Innehåll
Elektricitetslära, fotometri, elektromagnetisk strålning, gasers och vätskors fysik mm. Materialens strukturella uppbyggnad. Provningsmetoder. Tillverkning och egenskaper av de flesta byggnadsmaterial. Byggnadsteknikens grunder. Olika byggnadsdelars konstruktion. Värme- och fukttekniska aspekter. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Samordning av installationer med planlösning och stomme. Konstruktionsuppgifter.

Litteratur
Borgström, S, Jönsson, G och Kullberg, R: Elektricitetslära med tillämpningar. Studentlitteratur 1997.
Jönsson, G: Grundläggande fysik om gaser och vätskor. Studentlitteratur 1998.
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2001.
Sandin, K: Byggnadstekniska begrepp. Värme och fukt. Warfvinge, C: Installationsteknik för V.


Byggnadsteknik / Fysik0102

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1.


Byggnadsteknik / Byggnadsmaterial0202

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1.


Byggnadsteknik / Husbyggnads- och installationsteknik0302

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1.