Kursplan för läsåret 2002/2003
BROBYGGNADSTEKNIKVBK041
Design of Bridges

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Sven Thelandersson. Förkunskapskrav: Betongbyggnad och Stålbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen och två större konstruktionsuppgifter. Dessa måste vara godkända för att bli godkänd i kursen. Webbsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs skall eleven ha

Innehåll
I kursen ingår föreläsningar, övningsuppgifter, gästföreläsningar av praktiskt verksamma brobyggare, samt studiebesök. Verkningssätt och dimensionering av förspända betongkonstruktioner behandlas. Kursen är upplagd kring två större projekteringsuppgifter, där den ena består av en konventionell vägbro i två fack som utförs i förspänd betong, och den andra en bro med spännvidd på ca 400 m. I den första uppgiften görs projektering och konstruktionsberäkningar på relativt detaljerad nivå, medan den andra bron projekteras översiktligt vad avser bärande system, produktionsmetoder, ekonomi och estetik. Den senare projekteringsuppgiften presenteras vid ett seminarium.

Litteratur
Sundquist, H: Infrastrukturkonstruktioner, kompendium från KTH. Petersson, T., Sundquist H: Spännbetongkonstruktioner, kompendium från KTH.