Kursplan för läsåret 2002/2003
STÅLBYGGNADSTEKNIKVBK036
Design of Steel Structures

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Sven Thelandersson. Förkunskapskrav: VBK012 Konstruktionsteknik AK. Rekommenderade förkunskaper: VBS031 Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med 5-10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift. I kursen ingår även en obligatorisk laboration. Målsättningen med denna är att ge kursdeltagarna tillfälle att få uppleva byggnadsmaterialet stål. Webbsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement av stål samt förband i stålkonstruktioner.

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment: Dragna och tryckta konstruktionselement, stabilitetsproblem, lokal buckling, böjning, skjuvning, vridning, vippning, rymdknäckning, stomstabilitet, svets- och skruvförband, utmattning, korrosionsskydd.
Obligatorisk konstruktionsuppgift (stålbro, travers, flervåningsbyggnad). I kursen behandlas också byggsystem för kontors-, bostads- och industribyggnader med stål som primärt stommaterial. Laboration, utförande och dokumentation.

Litteratur
Thelandersson, S: Stålkonstruktioner. Exempelsamling. BSK. Byggformler och tabeller.